CZ ENG

Lisy

Inv. číslo Druh stroje Výrobce Typ Rok výroby/GO Parametry Foto
info
1303231 Lis ohraňovací ESPE Piesok CTO 160/3150 1991 160t, 3150 mm zde
1303232 Lis hydraulický montážní Sklostroj Turnov CDM 80 80t, 185 mm zde
1303233 Lis excentrický Šmeral Trnava LEN 63 C 1990 63t, stůl 800x630 mm zde
1203239 Lis dvoubodový Šmeral Brno LDC 160 1990 160t, stůl 2000x780 mm zde
1203238 Lis excentrický TOMA Trnava LEN 10 C 1989 10t, stůl 450x320 mm zde
1303234 Lis hydraulický HŠV Polička CUPS 25 D 1998 25t, stůl 400x500 mm zde